Gyülekezetünkről

 

Elhívásunk, hogy segítsünk az embereknek megismerni az Atya feltétel nélküli szeretetét, hogy megtalálják a gyógyulást és a teljességet az Ő Fiában, Jézus Krisztusban, és felkészülhessenek arra, hogy hatással legyenek a világra.

Gyülekezetünk neve a Bibliában az Isten szeretetének kifejezésére használt görög “agapé” szóból származik, amelynek jelentése: olyan baráti, önzetlen, önfeláldozó szeretet, amely nincs feltételekhez kötve. Mindenekelőtt Isten irántunk való feltétel nélküli szeretetét jelenti, de azt a magatartást is magába foglalja, amely során a magunk érdekeit háttérbe szorítva egymás javára törekszünk. Ez a szeretet a Biblia szerint soha nem szűnik meg, és ez jelenti minden cselekedetünk valódi értékét. E nélkül a szeretet nélkül üres és értelmetlen lenne az életünk.

Közösségünk – amely jelenleg több mint 400 tagot számlál – 1998-ban költözött át a pestszentlőrinci Havanna-lakótelepre, a jelenlegi gyülekezeti központunkba, ahol hetente tartjuk meg Istentiszteleteinket, és ahol hétköznapokon is számos találkozásra van lehetőség különféle kisebb csoportokban. Ennek keretében hetente tart a gyülekezet ifjúsága ifiesteket, valamint az idősebbek számára is lehetőség van a találkozásra a nyugdíjas alkalmak keretében. Vasárnaponként délelőtt 9.30-től tarjuk istentiszteleti alkalmainkat imaházunkban, amelyeket az érdeklődők akár élőben is követhetnek YouTube csatornánkon keresztül. Az Istentiszteletek része az Istent dicsőítő éneklés, az igehirdetés, az ima, valamint a személyes életben átélt és másokat erősítő bizonyságtételek. Az igehirdetés alatt a gyermekek számára korosztályonként külön foglalkozásokat biztosítunk.

A Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezet a kereszténység protestáns ágához tartozó felekezet, amelynek gyökerei a Magyarországi Baptista Egyházba nyúlnak vissza. Az 1932-ben alakult Pestszentlőrinci Baptista Gyülekezet irányítását 1988-ban Perjesi István lelkipásztor vette át. Vezetésével a gyülekezet egyre inkább az 1980-as évektől hazánkban is teret nyerő karizmatikus irányba fordult. A gyülekezet szellemi megújulása nyomán az 1990-es évek elejétől az ország minden tájáról havonta ezrek vettek részt a Pestszentlőrinci Sportcsarnokban tartott Istentiszteleteinken, majd – élve az akkori jogi lehetőségekkel – közösségünket 1995. augusztus 28-án a bíróság kérésünkre önálló egyházként jegyezte be Agapé Gyülekezet néven. Az időközben megváltozott jogi körülmények következtében gyülekezetünk 2012-től vallási tevékenységet végző egyesület formájában, majd 2022-től az Agapé Gyülekezetek Közössége nyilvántartásba vett egyház önálló gyülekezeteként működik, 2014-től Paul Henderson pásztor vezetésével.

A gyülekezet szellemi vezetésében Paul Henderson irányításával egy több tagból álló presbitérium vesz részt.