Adatvédelmi tájékoztató

Jelen adatvédelmi tájékoztató („Adatvédelmi Tájékoztató”) az Agapé Gyülekezetek Közössége Pestszentlőrinci Gyülekezete (székhelye: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 18., a továbbiakban: „Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezet”) adatvédelmi rendelkezéseit tartalmazza az irányadó magyarországi jogszabályokkal, és az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendeletével (Általános Adatvédelmi Rendelet, vagy röviden „GDPR”) összhangban.

A Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezet számára kiemelten fontos a személyes adatok védelmének biztosítása, ezért a Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezet a jogszerűség, tisztesség és átláthatóság elvének megfelelően a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval tájékoztatja az érintetteket az adatkezelési tevékenységéről.

 

1. Az adatkezelés Önre gyakorolt hatása

Amennyiben hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, a Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezet e személyes adatait az Önnel való kapcsolattartás céljából fogja felhasználni.

 

2. Adatkezelő

Az adatkezelő: Agapé Gyülekezetek Közössége Pestszentlőrinci Gyülekezete

Székhely: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 18.

Adószám: 19347916-1-43

A Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezet vezetője: Paul Henderson, vezető pásztor

Telefonszám: +36 1 603-1818

E-mail cím: budapest@agapenet.hu

Honlap: www.agapegyuli.hu

Adatkezelésért felelős személy: Reichert Rózsa, titkárság vezető

 

3. Az érintett személyes adatok köre

Név, cím, telefonszám, e-mail cím

 

4. Adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, címzettje

Az adatkezelés célja, hogy a Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezet kapcsolatot tarthasson a honlapján feliratkozókkal, rendezvények regisztrációja során a rendezvénnyel kapcsolatos információkat küldhessen, a rendezvényeken résztvevőkkel kapcsolatos statisztikai adatokat gyűjthessen annak érdekében, hogy feltérképezésre kerülhessen az egyének szellemi es lelki ajándékai és szükségletei.

 

4.1. Adatkezelési cél: hírlevelek küldése emailben

4.1.1. Kezelt személyes adatok köre: email cím

4.1.2. Adatkezelés jogalapja: a felhasználó természetes személy önkéntes és kifejezett hozzájárulása

4.1.3. Az adatok megőrzésének időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig

4.1.4. Az adatok címzettjei: Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezet

 

4.2. Adatkezelési cél: online és egyéb kontakt rendezvényekre, képzésekre, táborokra történő meghívó küldése emailben

4.2.1. Kezelt személyes adatok köre: teljes név, email cím, telefonszám, a rendezvényen/képzésen/táborban történő részvétellel kapcsolatosan kezelt adatok (pl.: részvétel ténye, rendezvény/képzés/tábor címe stb.)

4.2.2. Adatkezelés jogalapja: a felhasználó természetes személy önkéntes és kifejezett hozzájárulása

4.2.3. Az adatok megőrzésének időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig

4.2.4. Az adatok címzettjei: Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezet

 

4.3. Adatkezelési cél: online és egyéb rendezvényekre, képzésekre, táborokra történő jelentkezés

4.3.1. Kezelt személyes adatok köre: teljes név, email cím, a rendezvényen/képzésen történő részvétellel kapcsolatosan kezelt adatok

4.3.2. Adatkezelés jogalapja: a felhasználó természetes személy önkéntes és kifejezett hozzájárulása

4.3.3. Az adatok megőrzésének időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig

4.3.4. Az adatok címzettjei: Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezet

 

4.4. Adatkezelési cél: rendezvényen résztvevőkkel kapcsolatos statisztikai adatgyűjtés

4.4.1. Kezelt személyes adatok köre: teljes név, email cím, születési év, lakcím, telefonszám, családi állapot, végzettség, foglalkozás

4.4.2. Adatkezelés jogalapja: a felhasználó természetes személy önkéntes és kifejezett hozzájárulása

4.4.3. Az adatok megőrzésének időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig

4.4.4. Az adatok címzettjei: Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezet

 

5. Érintett jogai

Ön jogosult a kapcsolattartáshoz adott hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonni írásban. A leiratkozás linkje minden egyes levélben is hozzáférhető. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

Önnek joga van továbbá:

I. Tájékoztatást és hozzáférést kérni az Önről kezelt személyes adatokról;

II. A Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezet által kezelt pontatlan személyes adatok aktualizálását vagy helyesbítését kérni;

III. Az Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikkében foglalt feltételek teljesülése esetén a személyes adatait töröltetni;

IV. Az Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikkében foglalt feltételek teljesülése esetén a személyes adatai felhasználásának korlátozására kötelezni a Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezetet;

V. Az adatok hordozhatóságához, feltéve, ha vonatkoznak Önre az Általános Adatvédelmi Rendelet 20. cikkében rögzített feltételek;

VI. Az Önt érintő személyes adatok kezelése ellen tiltakozni, feltéve, ha erre az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikke alapján lehetőség van.

Amennyiben gyakorolni kívánja ezeket a jogait, vagy bármilyen kérdése lenne, forduljon a Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezethez, vagy annak adatkezelésért felelős személyéhez, a fenti 2. pontban megjelölt elérhetőségeken. A Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezet a megkereséseket a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb egy hónapon belül megválaszolja.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy mindemellett jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), amennyiben úgy véli, hogy a Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezet jogsértő módon kezeli az Ön személyes adatait.

 

6. Egyebek

Ha a Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezet a személyes adatokon a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt céltól eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt erről az eltérő célról és az új adatkezelésre vonatkozó minden releváns kiegészítő információról.

A Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezet részletes adatvédelmi szabályzata megismerhető a székhelyén, további információ kérhető a 2. pontban meghatározott elérhetőségeken.

 

Frissítve: 2023. május 04.